Схема електрична

PSA201 v0.3
PSA201 v0.2 PSA202 v0.2
PSA201 v0.1 PSA202 v0.1 PSA203 v0.1 PSA204 v0.1 PSA205 v0.1


Перелік елементів

PSA201 v0.3
PSA201 v0.2 PSA202 v0.2
PSA201 v0.1 PSA202 v0.1 PSA203 v0.1 PSA204 v0.1 PSA205 v0.1


Складальні кресленики ДП

PSA201C PSA202C PSA203C PSA204C PSA205C
PSA201P PSA202P PSA203P PSA204P PSA205P

З`єднання з ПК

PSA201 PSA202, PSA203, PSA204 PSA205